Elérhetőségünk: info@chromestylehungary.com

VÉDJEGY INFORMÁCIÓK

VÉDJEGY INFORMÁCIÓK

TISZTELT PARTNEREK ÉS FORGALMAZÓK, TISZTELT CHROME STYLE PARTNEREK!

A Chrome Style Technology (2200 Monor, Kossuth Lajos út 127.) állandó meghatalmazással rendelkező jogi képviselőiként eljárva az alábbi körülményekre kívánjuk felhívni szíves figyelmüket.

A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2017. március 04. napján kelt – és jelen átiratunkhoz mellékelt – hivatalos védjegyokiratában a bejelentés időpontjától kezdődő hatállyal-, további 10 éves időtartamra meghosszabbítható

v é d j e g y – o l t a l o m b a n

 „ CHROME STYLE ”

megjelölést.

A védjegy kizárólagos jogosultja a Chrome Style technology.

„Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról” szóló 1997. évi XI. tv. 12.§. (1) alapján Ügyfelünknek, mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a „CHROME STYLE”elnevezés, mint védjegy használatára. Védett joga alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása;
c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;
d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő kivitele;
e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.

Fentiek alapján a „Chrome Style” elnevezés berendezéseken-,használt eszközökön- vagy készítményeken történő jogosulatlan használata, kifüggesztése, vagy bármely egyéb módon történő alkalmazása sérti a védjegy-jogosult érdekeit. Ügyfelünk a védjegybitorlóval szemben a „Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 27.§. szerinti polgári jogi igényeket érvényesítheti, így különösen:

·        követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

·        követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

·        követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

·        követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

·        követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

·        követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Védjegybitorlás esetén a védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

A hivatkozott védjegyoltalmi rendelkezéseken túlmenően jelezni kívánjuk, hogy a Chrome Style alapvető és méltányolható érdeke fűződik a „Chrome Style” mint védjegy elnevezéssel összefüggő egyes reklámtevékenység felügyeletére is, azaz a védjegyet reklámozók figyelemfelkeltő tevékenysége nem lehet megtévesztő jellegű-, és nem irányulhat a védjegyjogosult vállalkozás jogainak sérelmére. A Chrome Style technology. engedélye nélkül „Chrome Style” elnevezéssel reklámozott vállalkozás, berendezés, stb. megtévesztheti vagy befolyásolhatja mindazon személyeket, akik felé a reklám irányul, ezért felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a megtévesztő reklámtól tartózkodni szíveskedjenek, ellenkező esetben „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. tv. alapján a Chrome Style a jogsértővel szemben felügyeleti intézkedést kezdeményez az illetékes Kormányhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósága előtt.

Védjegyoltalma alapján Ügyfelünk értelemszerűen hozzájárul az említett védjegy használatához mindazon áruk –, berendezések-, gépek-,és egyéb termékek vonatkozásában, melyeket „Chrome Style” elnevezéssel vagy a „Vegyi króm” elnevezésre tekintettel maga hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben, illetve amely esetekben a felhasználó a védjegylicencia-szerződést kötött.

A védjegyjogosult által ellenőrizetlen vagy ismeretlen helyről származó-, a „Chrome Style” megjelölést engedély nélkül alkalmazókkal szemben minden esetben eljárást kezdeményez, ezért javasoljuk, hogy beszerzéseik során körültekintően járjanak el.

A védjegy további használatával és a nem kívánt jogkövetkezmények elhárításával kapcsolatos védjegy-jogosulti állásfoglalásról és ajánlásokról, akciókról jelen átiratunkhoz mellékelt kiadványában olvashatnak.

Őszintén bízunk abban, hogy kimerítő jogi állásfoglalásunkkal hozzájárulhattunk üzletvitelük eredményességéhez,

Budapest, 2017. Március 04.

Facebook Chromestylehungary Chromestylehungary Google+ Instagram Chromestylehungary Twitter Chromestylehungary Youtube Chromestylehungary

 

 

Gyakran használt keresőszavak az oldalunkon:

Műanyag krómozása, Kridx, vtn, vtn fóliaWater Transfer Printing, felni krómozása, vegyi króm, chrome, chromestyle, krómozás budapesten, króm betanítás, króm felület, színes króm, színezett krómozás, fa krómozása, üveg krómozás, porcelán krómozása, króm felni, partnereket keresünk, viszonteladókat keresünk, króm oktatása,  festékszóró, vizes króm, vegyi króm 100% króm hatás. Chrome Style vegyi termékek 90% Króm hatású oldószeres termék VTN fóliák és kiegészítők Candy színezők, transzparens festékek Candy színezőanyagok, transzparens festékek Candy színezők spray kiszerelésekben Különleges hatások, gyöngyök GhosTech pigment Gyöngyház hatások HiTech szál hatások Hologram hatás 100% hologram hatás Kaméleon hatás Kristály hatás UV porok és pigmentek UV színek testre és arcra UV por pigmentek Fluoreszkáló színek Sötétben világító hatások. Foszfor színek Holografikus lakk Fényvisszaverő pigmentek Airbrush Airbrush pisztolyok Airbrush készletek kompresszorral Kompresszorok, kiegészítők Festék szárítás-infravörös szárítók Festékszóró és vegyszerszóró, homokfúvó pisztolyok Munkavédelmi eszözök Polírozás