Elérhetőségünk: info@chromestylehungary.com

Gyakran ismételt kérdések
2019.07.16 09:54

Gyakran ismételt kérdések - TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános leírás: Nem éghető folyadék.

Tűzveszélyességi osztály: E – NEM TŰZVESZÉLYES.

5.1. Oltóanyag: Megfelelő tűzoltószerek: Víz, szén-dioxid, hab, oltópor.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Nem értelmezhető.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek.

Különleges veszélyek: Fémekkel érintkezve hidrogén fejlődhet,

(robbanásveszély!). Tűz esetén veszélyes gázok (nitrogéntartalmú) képződhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegős légzőkészülék nélkül.