Elérhetőségünk: info@chromestylehungary.com

Gyakran ismételt kérdések
2019.07.16 09:43

Gyakran ismételt kérdések - Környezetvédelem

Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések


Szennyvíz rendszerbe engedni tilos. Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, élővízbe, talajba kerüljön.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homok, perlit, vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az eltávolításáról.